Archive for juni, 2017

Risico’s van het laseren van de ogen

Complicaties die leiden tot een verlies van zicht zijn zeer zeldzaam. Maar bepaalde bijwerkingen van laser oogchirurgie, met name droge ogen en tijdelijke visuele stoornissen, zijn vrij algemeen. Deze gaan gewoonlijk na een paar weken of maanden weg en zeer weinig mensen beschouwen het als een langdurig probleem. Risico’s van ogen laseren omvatten: Droge ogen. […]

Read more

Tekenen voor een ooglidchirurgie revisie

Hangende oogleden Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de oorspronkelijke ooglidoperatie de eerste problemen onderbreek. Met andere woorden, er is niet genoeg huid verwijderd en / of de spier die het ooglid verheft, is niet aangescherpt (ptosis-operatie). Het resultaat is een ‘zware’ blik op je uiterlijk alsof je minder levendig en ouder bent dan […]

Read more

Latest from Twitter